ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A webáruház üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: Goldtrax Med Kft.

Székhely címe: 1134 Budapest Váci út 47/B. Ü-1

Cégjegyzékszám: 01-09-345703

Adószám: 26313814-2-41


Termékek kiszolgálását végző cég adatai:

Cégnév: Asia- Global Kft

Székhely címe: 4025 Debrecen, Miklós utca 29

Cégjegyzékszám: 09-09-030886

Adószám: 23027154-2-09


A termék kiválasztása

A vásárlás nem regisztrációhoz kötött. A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. (Jelenleg egy termék Jodis-Koncentártum 0,5L)

Két módon tud sebáruházunk rendelést leadni. Az egyik módszer a Vásárolok menüpontra kattintva majd a kiválasztott termékre kattintva jut el annak bővebb leírásához és helyezheti a kosárba.

A második módszerrel a gyors vásárlás menüpontra kattintva, az EGYSZERŰSÍTETT ŰRLAPOS MEGRENDELÉSSEL is lehetősége van rendelését leadni. Ebben az esetben nem webshopon keresztül, hanem az űrlap mezőit kitöltve véglegesítheti rendelését. 

Webshopos vásárlás esetében:

Ki kell tölteni a kívánt számlázási illetve szállítási címét.

A következő lépésekben jelenik meg az Önnek elérhető szállítási mód, valamint fizetési mód (jelenleg utánvét). A "Folytatás" gombra kattintva jobb oldalt tekinthető meg a termék végösszege annak bruttó költségével együtt . Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a "folytatás" gombra.

Céges számlázás

A céges számlázás feliratra kattintva, további adatokat adhat meg céges megrendelés esetén.

Szállítás

A számlázási adatok ellenőrzése után jut el a szállításhoz, ahol kiválaszthatja a kiszállítót. Jelenleg a GLS szállítja csomagjainkat, a későbbiekben azonban tervezzük a szerződést más fuvarozókkal is.

Szállítás eltérő helyre mint a számlázási cím:

A "kézbesítés egy másik címre" feliratra kattintva lehetősége van a számlázási címtől eltérő, kiszállítási címet is megadni.

Fizetés

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termék(ek) mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.  A következő lépésekben jelenik meg az Önnek elérhető szállítási mód, valamint fizetési mód. (JELENLEG: UTÁNVÉT, BANKI ÁTUTALÁS, SZEMÉLYES ÁTVÉTEL KÉSZPÉNZEL)

Áttekintés

 A "Folytatás" gombra kattintva jobb oldalt tekinthető meg a termék végösszege, annak összes bruttó költségével (szállítási költségével) együtt. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a "megrendelés befejezése" gombra. 

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Az adatbeviteli hibák javítására a "megrendelés befejezése" gomb megnyomása előtt van lehetősége.

A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása minden hétköznapon 72 órán belül megtörténik.

Visszaigazolás

Minden webshopos rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről.

Amennyiben űrlap kitöltésével adta le rendelését, tehát webshop használata nélül, úgy e-mailes visszaigazolást nem kap, azonban a "rendelek" gombra kattintva a weboldalon azonnal visszaigazolást kap: "Köszönjük!Rendelése elküldése sikeres volt." felirattal.

Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot a weboldalon található telefonszámon.: +36 30 595 2526

Fizetési feltételek

Áruházunkban utánvéttel,készpénzzel, illetve előre utalással történő fizetésre van csak lehetőség.

Szállítási idő

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik, illetve csomagpont átvétellel. A rendelés feldolgozási ideje általánosan 1-3 nap. A szállítási idő a feldolgozást követően általánosan 2-4 nap. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni az alábbi linkekben található megadott elérhetőségük egyikén.

DPD csomagküldő szolgáltatás esetén

https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/kapcsolat

GLS csomagküldő szolgáltatás esetén

https://gls-group.eu/HU/hu/gls-elerhetoseg

A szállítástól elállás

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: "attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.".

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Goldtrax Med Kft. 1134 Budapest Váci út 47/B Ü-1. , e-mail: info@jodkontroll.com.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte

Amennyiben a termék kiszállításra került és Ön mégsem szeretné megtartani a terméket úgy a terméket saját költségén kell visszajuttatni cégünkhöz.

Önt nem illeti meg az elállás joga a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékeink, továbbá a már megbontott termékeink esetén.

1 Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Goldtrax Med Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Tekintettel arra, hogy társaságunk élelmiszereket is forgalmaz: élelmiszerekkel összefüggő szavatossági igényt a termék szavatossági idején túl érvényesíteni kizárt.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Goldtrax Med Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2 Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Tulajdonjogi kikötés

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az "új" tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

Megrendelés módosítása, törlése

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez az értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak a "Kapcsolat" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben, vagy telefonon kerülhet sor (Telefon: +36 30 595 2526 info@biojod.com

Panaszkezelés

Társaságunk egyik magatartási kódexnek sem vetette alá magát, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatát a hatályos jogszabályok alapján alakítja.

A vállalkozásnak illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti cégünkkel.

Panaszát az alábbi elérhetőségeken tudja közölni:

Írásban

- Posta cím: 1134 Budapest Váci út 47/b Ü-1

- Email cím: info@jodkontroll.com

Szóban

- Telefonszám: +36 30 595 2526